• הפקעות
  • מיסוי
  • מימון עסקאות
  • מכרזים
  • עסקאות מכר
  • הסכמי ניהול וחכירה
  • תמ"א 38
  • התחדשות עירונית ("פינוי- בינוי")
  • קבוצות רכישה
  • ניהול קבוצות של בעלי קרקע פרטיים, וטיפול בענייני הקבוצה עד להשבחת הנכסים.

תחומי עיסוק ​